כל מה שרציתם לדעת על עיון בתב”ע לצורך הקמת עסק

א. לאפיס שירותי תכנון ורישוי הינה החברה המובילה במתן ייעוץ מקצועי לכל מי שמעוניין להקים עסק. אנו נלווה אתכם מהצעד הראשון שלכם ולאורך כל תהליך הקמת העסק.

בדיקת תב”ע

אחד השלבים הראשונים הדרושים לצורך הקמת עסק הוא השלב שבו צריך לאתר שטח נדל”ן לצורך הקמת המבנה של העסק. אבל גם אם מצאתם שטח שמוצא חן בעיניכם, חשוב לבצע כמה בדיקות חשובות לפני הבנייה. אחת מהן היא בדיקת תב”ע (תוכנית בניין עיר). שרטוט זה יוכל לסייע לכם לדעת מהו הייעוד של השטח שבו אתם מעוניינים, ובהתאם לכך – מהם התנאים שאתם צריכים לעמוד בהם בכל אשר נוגע לבניית העסק החדש שלכם. מטרת התוכנית היא להסדיר את ייעודי הבנייה המותרים בכל רשות בארץ.

כל אדם שמעוניין להקים עסק, חייב להתבסס על תוכניות תב”ע, כי אחרת הוא לא יוכל לקבל את האישורים הדרושים לו. בדיוק בשל סיבה זו עצם העיון במסמכים הוא שלב מהותי וקריטי, ואסור בשום פנים ואופן לוותר עליו.

ממה מורכבים מסמכי תב”ע?

כיום יש פורמט אחיד באשר לאופן הגשת המסמכים הנוגעים לשטח בנייה מסוים. אחידות זו נועדה כדי לייעל את עבודת הוועדות המקומיות לתכנון, ועל מנת להבטיח שכל המבנים והמוסדות יעמדו בתקני הבנייה שנקבעו.

כל מסמך צריך להיות מורכב משני חלקים:

1. תשריט

מפה כללית של האזור / החלקה אשר מכילה מידע מפורט אודות ייעוד השטח, קווי המגרש, שטח הקרקע וכיו”ב. התשריט ממחיש את מה שצפוי לקרקע האזורים.

2. תקנון

מסמך שמכיל פרטים כלליים על כל אחד מהמגרשים הכלולים בתב”ע. בנוסף מופיע פירוט התנאים הדרושים לבנייה בכל מגרש, כולל: השטח שניתן לנצל לבנייה, הגובה המרבי המותר, הצפיפות וכו’. לפי החוק, זהו המסמך הקובע במקרה של סתירה בין שני החלקים.

ניהול תכנית הבינוי לתחנת כח אשדוד

לקבלת מידע נוסף – צרו קשר עוד היום

אנחנו כאן בשבילכם

התהליך עשוי להיראות מורכב למדי. בשביל זה אנחנו כאן בשבילכם. יש לנו את הידע, הניסיון והיכולת לעזור ולייעץ לכם מתחילת ההליך ועד לקבלת רישיון העסק.
לקבלת מידע נוסף – צרו קשר עוד היום

תמ”א (תוכנית מתאר ארצית)

תוכנית זו חלה על כל שטחה של מדינת ישראל וממנה נגזרות תוכניות המתאר המחוזיות והמקומיות.

התמ”א קובעת את עקרונות הבינוי ושימושם בנושאים בעלי חשיבות ציבורית, לדוגמא: דרכי תחבורה, סלילת כבישים ודרכי גישה, ייעוד קרקעות, שמירה על שטחים חקלאיים, אזורי תעשיה, קווי מסילות ברזל, קווי אספקה ארציים, נמלים, אגמי אגירה, תחנות כוח, רשת החשמל, שדות התעופה, שטחי נופש, אתרי עתיקות וכו’.

כל תחום נושא מצוין במספר תמ”א אשר בו מתעדכנים שינויים בהתאם למצב הקיים, לדוגמא: תמ”א 3- דרכים, תמ”א 13- מרחב הכנרת וחופיה, תמ”א 38- רעידות אדמה וחיזוק מבנים.

תמ”מ (תוכנית מתאר מחוזית/ מקומית)

בדומה לתוכנית בנין ערים, תוכניות המתאר המחוזיות והמקומיות מתייחסות באופן פרטני יותר וספציפי  לרשויות המקומיות (תיחום שטחים, הוראות בניה, מגבלות בניה, מקומות לפינוי אשפה, בתי עלמין, אזור מסחר, מוסדות לימוד, אזורי מגורים וכו’).

הערה: תוכנית המתאר המקומית מחויבת להיות זהה לתוכנית המתאר המחוזית וקבל את אישורה.

תב”ע (תוכנית בניין ערים)

תוכנית אשר מטרתה להסדיר את ייעודי הבניה המותרים בכל רשות בארץ.

התוכנית מורכבת משני חלקים:

• תשריט – מפת מדידה בה מסומנים כבישים, רחובות, מגרשים, גושים וחלקות.

• תקנון – אשר בו מצוינות כל זכויות הבניה המותרות עפ”י המגרשים הקיימים וייעודם, לדוגמא: מרחקים מינימאליים בין קווי בנין, אחוזי הבניה המותרים בכל מגרש, מספר יחידות דיור המותרות בשטח וכו’.

בכל הגשה לבקשת היתר בניה מחויב עורך הבקשה לצרף לתוכנית מפת מדידה מעודכנת (כל חצי שנה) התואמת לתב”ע. בכדי ליצור אחידות בהגשת תוכניות המתאר, הוציא משרד הפנים נוהל למבנה אחיד לתוכניות (מבא”ת). החל משנת 2007 מחייב מנהל התכנון לשלוח את קבצי התשריט לבדיקה עפ”י נוהל מבא”ת, כתנאי סף לקליטת תוכניות.

תוכניות בינוי

תוכנית בינוי הינה שרטוט המציג באופן דו מימדי את צורת בינוי העסק על פרטיו השונים. לשם כך מוצגים על התוכנית חזיתות, חתכים ופריסה של העסק בקנה מידה שונים (1:50, 1:100, 1:250).

תוכנית הבינוי משמשת ככלי תקשורת והצגת נתונים בין עורך/מבקש הבקשה לבין בודק/מאשר התוכניות. בנוסף, תוכנית הבינוי, לאחר קבלת אישורה, משמשת גם כן ככלי המדריך את אופן וצורת הבינוי בפרקטיקה בשטח בצירוף לתוכניות הביצוע.

הערה: לעיתים ניתן להשתמש באמצעיים גרפיים נוספים, בנוסף לשרטוט הקיים, להמחשת מרחב בית העסק, כגון: איזומטריה, אקסונומטריה, ופרספקטיבה.