רישיון יצרן למפעלי מזון מפוקח ע”י שירות המזון במשרד הבריאות והמטרה העיקרית הינה פיקוח על תהליכי העבודה והיצור במפעלים במטרה לשמור על בריאות הציבור כפי שמבוצע בעסקי מזון מול מחלקת בריאות הסביבה, בנוסף ייעוד המבנה חייב להיות תעשייה.

הבדל העיקרי בין רישיון העסק לרישיון ייצרן הינו האחריות של בעל העסק. האם הלקוח שלי הוא אדם שמגיע אלי וצורך את המזון או שאני מוכר את התוצרת שלי באמצעות צד שלישי כגון: סופר, מכולת, מאפיות וכד’.

בנוסף רישיון יצרן מופק ישירות ע”י שירותי המזון ואילו רישיון עסק מונפק על-ידי הרשות המקומית אך חשוב לציין כי ללא אישור כיבוי אש והיתר בניה מאושר מהוועדה לתכנון ובניה לא יתקבל הרישיון.