ביכולתה של א. לאפיס להכין תוכניות הן ממצב קיים והן מתהליך בנייה בהתהוות של העסק ע”י איסוף חומרים ותוכניות מהעבר, גישה לארכיוני הרשויות ועיונים בתיקי מידע ובנין במחלקות ההנדסה השונות, ובכך לבצע תוכנית מוגמרת להגשה לתחילת התהליך לקבלת הרישיון.

בנוסף, לאפיס מספקת ללקוחותיה מגוון תוכניות שונות הנספחות לתוכנית רישיון העסק הכללית, לדוגמא: תוכנית סניטרית / אינסטלציה, תוכנית בטיחות אש, תוכנית נגישות ועוד, כל אלה ישמשו את הגופים השונים ברשות בעת ההגשה ויחסכו מבעל העסק לפנות באופן פרטי לאותם בעלי מקצוע רלוונטיים להכנת התוכניות הנדרשות.

רבים מבעלי העסקים והמפעלים בארץ אינם מודעים לכך שמעבר לפתיחת העסק והקמתו הטכנית ישנה עוד “משימה” אחת בסיסית, בלעדיה לא יוכל העסק להתקיים עפ”י חוק  והיא קבלת אישור רישיון עסק.

מידע על רישיון יצרן – קראו כאן

איתנו

  • תקים את העסק שאתה חולם עליו
  • יש לך גב מקצועי מול כל גורם, ובכל עניין
  • תתגבר על כל האתגרים שבדרך
  • 100% הצלחה

חוק רישוי עסקים, מטרתו לעגן מס’ רב של חוקים ותקנות לפיהם כל עסק מחויב לפעול ולמלא אחר דרישות הקבועות בחוק ע”י הרשויות הממונות על מנת למנוע לחלוטין פגיעה בסביבה, בבריאות הציבור, ביטחון הציבור ועוד, בתוך העסק ומחוצה לו.

תהליך קבלת רישיון העסק מול הרשות המקומית/אזורית הינו מורכב ומשלב החל מהגשת תוכניות מבנה העסק וסביבתו ועד מילוי אחר דרישות כל הגופים הרלוונטיים של הרשות המקומית/האזורית והמשרדים הממונים, עפ”י התקנים והחוקים הקיימים וכמובן משתנים מפעם לפעם.

תהליך זה לעיתים יכול להימשך חודשים ואף שנים עקב חוסר ידע ויכולת של בעל העסק/המפעל למלא אחר דרישות הרשות שלפעמים מסתכמים במיליוני שקלים. הקושי והעיכוב המשלב בתוכו תהליך החל מהכנת תוכניות והגשתן ועד לביצוע כל הדרישות של הגופים השונים עפ”י התקן המקובל, יכול להוביל לכתב אישום ולבסוף לסגירת העסק.

כאן נכנסת חברת א.לאפיס בשירותיה לעמוד לצידו של בעל העסק/המפעל ולבצע עבורו את כל התהליך החל מהגשת הרישיון ועד קבלתו, משלב טרום תכנון כיועצי רישוי ועד לקבלת הרישיון עסק

הכנת תוכניות העסק:

א.לאפיס יודעת ויכולה להכין תוכניות הן ממצב קיים/מצב טרום תכנון ואף תוך כדי תהליך בנייה ע”י איסוף חומרים ותוכניות מהעבר, גישה לארכיוני הרשויות השונות, עיונים בתיקי מידע ובנין במחלקות ההנדסה השונות, פרוגראמה מדויקת של אופי העסק ובכך להכין תוכנית מוגמרת נכונה, מדויקת ומקצועית להגשה וכך לקצר בצורה משמעותית את תהליך קבלת הרישיון.

בנוסף, א.לאפיס מספקת ללקוחותיה מגוון תוכניות יועצים שונות הנספחות לתוכנית רישיון העסק הכללית, לדוגמא: תוכנית סניטרית/אינסטלציה, תוכנית בטיחות אש, תוכנית נגישות ועוד, כל אלה ישמשו את הגופים השונים ברשות בעת ההגשה ויחסכו מבעל העסק לפנות באופן פרטי לאותם בעלי מקצוע רלוונטיים להכנת התוכניות הנדרשות.

חשוב לציין כי חברת א.לאפיס מבצעת את תוכניות היועצים בתוך ה”בית” ובכך יוצרת שליטה מלאה על לוחות הזמנים, התוכניות, דיוקם והגשתם לרשויות על כל דין.

קבלת חו”ד מקדמית:

עסק אשר נמצא בתהליך תכנון/בנייה קיימת אפשרות, עפ”י חוק, לקבל חו”ד מקדמית עבורו, לצורך קבלת רישיון העסק מכל הרשויות המקצועיות, ובכך לבצע מבעוד מועד את הבנייה וההקמה בהתאם לדרישות החוק ובצורה חכמה. חו”ד המקדמית מזכה את בעל העסק באינפורמציה משמעותית להמשך הבנייה עד למתן קבלת הרישיון, חוסכת כסף רב, מקלה על דרכו, ולעיתים אף חוסכת ממנו עוגמת נפש רבה.

הגשת התוכניות לרישוי עסקים:

בכל רשות קיימים מס’ גופים אשר תפקידם לאשר את התוכניות ולוודא שבית העסק/המפעל עומד בכל הדרישות הרלוונטיות:

משרד הבריאות

משרד הבריאות

עסקי מזון/בריאות) בודק את כל שטחי העסק וזאת בצירוף פרשה טכנית, מסמך אשר מפרט את כל התהליך בעסק.

מחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה

בודקת את התוכניות בהתאם למצב הקיים בשטח, האם קיימות חריגות וצורך בהיתרי בנייה, שימוש חורג אישור מקלטים קיימים, תקני בנייה ע”י בדיקת מעבדות מוסמכות ועוד.

מחלקת תברואה

מחלקת תברואה

מבצעת ביקורת בשטח בית העסק ומוודאה שלא קיימים מפגעים תברואתיים בתוך העסק וסביבתו.

מחלקת רישוי

מחלקת רישוי

אחראית על תהליך הרישוי כחלק מהרשות המקומית. משלב פתיחת תיק, העברת התוכניות לאישור הגופים השונים בתוך הרשות, איסוף אינפורמציה ועדכון מצב קיים בזמן התהליך. קבלת אישורים נוספים, כגון: יועץ נגישות, איכות הסביבה, היתר כיסאות ושולחנות, תשלומי אגרה שונים ועוד.

משטרה

משטרה

בית עסק המוכר משקאות משכרים, בית עסק הנדרש להקים מערך אבטחה וכו’.

כבאות אש

כבאות אש

בודקת האם קיים בעסק כל הציוד הנדרש למניעת דליקות, כגון: מטפים, גלגלון, מזנקים ועוד, כמו כן מערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש, כולל בדיקת תקינותם ע”י מעבדות מוסמכות בלבד. מוטב לציין כי גם בנושא כבאות אש חברת א.לאפיס מציעה כיום ללקוחותיה שירות מלא בעבור עמידה בכל הדרישות והתקנים המתבקשים כולל הכנת תוכנית לבטיחות אש.

המשרד לאיכות הסביבה

המשרד לאיכות הסביבה

בודק האם בית העסק אינו פוגע בסביבה ופועל בהתאם לדרישות המקובלות, לדוגמא: פינוי אשפה, מתקנים רועשים, מפריד שומן, חומ”ס, שפכים תעשייתיים וכו’.

שונות

שונות

בתהליך רישוי עסקים אנחנו נתקלים לא פעם במקרים ספציפיים שבהם גורמים נוספים נכנסים לתמונה. אנשי מקצוע, נציגי רשויות וכיוצא בזה. אנחנו בחברת א. לאפיס מכירים את כולם, יודעים מה נדרש בכל שלב ועם מי צריך לפעול להשגת המטרות.

כאן המקום לציין כי על בעל העסק לקחת בחשבון את העובדה הנתונה, מניסיונו, שכל הגופים הנ”ל מקפידים “יתר על המידה” על כל סעיף אשר נרשם בביקורת על ידם ועומדים על כך שכל הדרישות יבוצעו כהלכה למעשה בשטח העסק, לפעמים אף חוזרים על בקשות וקבלת אישורים רלוונטיים שנעשו והוגשו בעבר.

המומחיות שלנו מהכרותינו הרבה עם מערכת רישוי העסקים ברשויות ברחבי הארץ מאפשרת לך, בעל עסק יקר, לחסוך מעצמך הרבה “כאב ראש”, הרבה כסף וטרטורים מיותרים, ונותנת לך את האפשרות  לקבל את רישיון העסק בדרך המקצועית והמהירה ביותר.

ניהול תהליך רישוי עסקים לתחנת כח דוראד