טופס 4 מאשר כי המבנה בטוח וראוי לשימוש. חשוב להבין כי תהליך הטיפול בטופס 4 מתחיל מרגע קבלת היתר הבניה.

לאחר שהסתיים הליך תקופת הבניה / הקמת מבנה חדש, קיים תהליך נוסף שאותו צריך לעבור ולהתמודד עם כל הרשויות בשנית על מנת לקבל טופס 4 שיאוחד בקרוב ויקרא טופס אכלוס.

תהליך הטיפול בטופס 4 / אכלוס עונה על השאלה, האם מה שתוכנן ומה שעליו התקבל היתר זה מה שנבנה? האם כל תהליך הקמת המבנה בוצע על פי חוק ועל פי התקנים? האם מה שהתחייב עורך הבקשה בהיתר הבניה והיזם אכן בוצע הלכה למעשה? כל הנושאים הללו מקבלים מענה באיסוף החומרים לטובת קבלת טופס 4 / אכלוס.

צריך להבין כאשר אין התאמה בין ההיתר שהתקבל למה שנבנה בסוף יכול לגרום לעיכוב במימוש הייעוד הסופי של הנכס ואף להפסדים כספיים כבדים.

איתנו תגיע לישורת האחרונה רגוע

אתה נמצא ביידים טובות

אין תקלות בדרך

מאות לקוחות מרוצים

100% הצלחה

100% הצלחה

יהיה לך את כל מה שצריך

כבר מהרגע הראשון

טופס 4 כולל טיפול מול כל גורמי החוץ לרבות: שירותי הכבאות, תאגיד המים, הג”א, יחידה סביבתית, רשות המקומית, הוועדה, אתר פינוי פסולת, מפקח בניה, משרד הבריאות, משרד התחבורה ועוד. כל אחד מהגורמים מגיע לסיור, בודק מסמכים, מקבל תצהירים חתומים וחלק מהמקרים גם בדיקות שמבוצעות ע”י מעבדות מוסמכות לתקינה.

בקיצור, הבירוקרטיה חוגגת, גם כאן התהליך צריך להיות ברור ומדויק. כל רשות דורשת מסמכים אחרים ערוכים בפורמט שונה, חלק חתום חתימה מקורית וחלק חתום ע”י אימות חתימה מול עו”ד, חלק כ”י תוכניות עדות ומדידות נוספות שמבוצעות ע”י מודדים מוסמכים ועוד.

ולכן, כפי שבהבליך היתר הבניה צריך גורם מקצועי לניהול ההליך, גם כאן ובמיוחד בפרויקטים מורכבים יש צורך בגורם שירכז את ההליך וידאג לאיסוף החומרים וניהול ההליך מרגע קבלת היתר הבניה כך שגם את טופס 4 / אכלוס יקבל הלקוח בזמן עם מינימום עיכובים ומינימום נזקים.

דבר אחרון חשוב, ללא טופס 4 לא תוכלו לקבל רישיון עסק.

ניהול הליך קבלת טופס 4 עבור תחנת כח נאות חובב